VUOSIKOKOUS 2017 (12.3.2017)

Alahärmän metsästysseuran vuosikokous

 

Aika             30.1.2017 klo 19.00 – 20.40

Paikka           Haaruksen metsästysmaja

Läsnä           Oheisen listan mukaan 101  jäsentä

Seuran puheenjohtaja Erkki Kyrönperä avasi vuosikokouksen toivottaen kaikki osallistujat tervetulleiksi.

Ennen virallisten asioiden käsittelyä kutsuttiin seuran kunniajäseneksi Matti Kumpula sekä palkittiin seuran menestyneitä pienpetopyytäjiä ja koiranomistajia. (liite). Palkinnot jakoi koirajaostosta Jani Ekola ja seuran Pj. Erkki Kyrönperä.

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2017

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Salimäki ja kokouksen sihteeriksi seuran Asko Peltola

 

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu julkaistu Komiat-lehdessä keskiviikkona 18.1.2017. Todettiin kokous sääntöjen mukaan (Sääntö: Viikkoa ennen Komiat-lehdessä.) kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajien nimilista liitteenä.

 

 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Ruotsala ja Jari Timo Tuominen, ääntenlaskijoiksi Kimmo Rannanjärvi ja Petri Hautamäki.

 • Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta 2016.

Luettiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta 2016, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

 • Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilipäätöksen vahvistamisesta.

Seuran rahastonhoitaja Asko Peltola esitteli seuran tilinpäätöksen vuodelta 2016. Kokouksessa esiteltiin myös toiminnantarkastajien antama lausunto. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa esitetty tilinpäätös.

 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus seuran johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 • Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Valittiin kahdesta ehdokkaasta Erkki Kyrönperä ja Pekka Alaviitala lippuäänestyksellä seuran puheenjohtajaksi Pekka Alaviitala ääniä 54, Erkki Kyrönperä ääniä 46 ja yksi tyhjä äänestyslippu, valvojana toimi Pekka Keltto. Ääntenlaskun ajaksi valittiin uudet ääntenlaskijat Lasse Ruotsala ja Antti Kangas. Markku Ekola esitti että johtokunta valmistelisi myös puheenjohtajan pestin pituuden aikaa tulevaisuudessa.

 

 • Toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali.

Johtokunnan erovuoroisina jäseninä todettiin olevan Antti Isotalo, Matti Kumpula ja Markus Varjola, he eivät asettuneet enää ehdolle uudestaan. Uusia ehdokkaita esitettiin seuraavasti: Kimmo Rannanjärvi, Jukka Orrenmaa, Petri Hautamäki, Mikko Salimäki, Mikko Kojonen ja Lasse Ruotsala. Heistä Mikko Salimäki, Lasse Ruotsala kieltäytyivät ja Jukka Orrenmaa todettiin vielä koejäseneksi ja hän ei näin voi olla ehdolla sääntöjen perusteella. Johtokunnan erovuoroisten tilalle tuli näin ollen valittua Petri Hautamäki, Mikko Kojonen ja Kimmo Rannanjärvi. Myös johtokunnan jäsenistä Asko Peltola, Jukka Ekola ja Aulis Suomalainen pyysivät eroa mutta siihen ei ole vuosikokouksessa mahdollisuutta joten näitä ei hyväksytty.

 

 • Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.

Vuoden 2017 toimintaa tarkastamaan valittiin Jari Salminen ja Kristiina Erkkilä sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Markku Ekola ja Pekka Keltto.

 

 • Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.

Luettiin johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman kuluvalle vuodelle, joka hyväksyttiin esitetyn muotoisena.

 • Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.

Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman taloussuunnitelman vuodelle 2017, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuran puheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajelle ja maanvuokrausrekisterin pitäjälle päätettiin maksaa verokortilla  250,00 € vuodessa. Näistä menee sotu maksut. Rahastonhoitajalle/sihteerille nettiliittymä 6 kk, pankkiasioiden hoitoa varten.

Seuran virallisesti valituille kokousedustajille ja metsästyksen vartijoille päätettiin maksaa matkakorvauksina 0,20 €/km.

 • Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Päätettiin uudelle metsästyskaudelle seuraavat liittymis- ja jäsenmaksut:

Liittymismaksu 90,00 € ( ei alle 18 vuotiailta )

Jäsenmaksu 30,00 €

Vuosikortti 60,00 €

 

Tässä kohtaa myös majan vuokrauksen ehdoista ja korvauksista.

Eli majaa vuokrataan sellaisille päiville kun seuralla ei ole omaa toimintaa seuraavin vuokrin – ilman saunaa 50 € ja saunan kanssa 80 €. Vuokralainen velvoitetaan siivoamaan jälkensä lähtiessään. Majan vuokrauksesta vastaa Kumpulan Matti. Koitetaan markkinoida vähän enemmän ja kesän tapahtumiin Power Truck Show ja Juhannusravit majaa vuokrataan eri hinnalla 500€ pitkäviikonloppu.

 • Valitaan tarpeelliset jaostot:

Koirajaosto: Jani Ekola (kokoonkutsuja), Petri Mäkinen, Olli Ruotsala, Marko Pitkäranta, Jukka Ekola, Juhani Rintakangas ja Kalle Ruotsala.

Riistanhoitojaosto: Pekka Alaviitala (kokoonkutsuja), Matti Rintanen, Timo Tuominen, Tapani Perkiömäki, Petri Mäkinen ja Aulis Suomalainen.

Kaurisjaosto: Pekka Alaviitala (kokoonkutsuja), Asko Rannanjärvi, Tapani Viitala, Pauli Rintanen ,Viljami Syynimaa, Sami Erkkilä, Jussi Mäntylä ja Joni Hautanen.

Nuorisojaosto: Jani Ekola (kokoonkutsuja)Sari-Anna Kujanen, Markus Kujanpää, Santeri Mäkiluoma, Mikko Kojonen, Mari Mantere ja Mikko Salimäki.

 • Hyväksytään uudet jäsenet.

Johtokunnan esityksen mukaan vuosikokous hyväksyi seuraavat uudet jäsenet:

Antti Mäkinen 90€+30€ jäsenmaksu.

 • Erotetaan sääntöjen perusteella jäsenet.

Seuran sääntöjen, maksamattomat jäsenmaksut ja maiden vuokraamattomuuden perusteella ja johtokunnan esityksen mukaan päätettiin erottaa seuraavat jäsenet:

Edesmenneiksi todettiin seuraavat jäsenet: Todettiin että niitä oli ( Ensio Heikkilä, Orvo Hautala ja Kauno Perkiömäki)

 • Päätetään RHY:lle tehtävistä esityksistä ja siitä miten poissaolevia jäseniä edustetaan RHY:n kokouksessa.

Todettiin, että Härmän riistanhoitoyhdistyksen kokous on 14.02.2017 klo 18.00 Ekohovissa Ylihärmässä. 5 valtakirjalla voi edustaa per jäsen.

Ei varsinaisia esityksiä RHY:lle.

 • Määrätään missä sanomalehdessä kokouskutsu julkaistaan.

Seuran viralliset kokoukset päätettiin julkaista paikallisesti ilmestyvässä Komiat-lehdessä viikkoa ennen kokousta ja seuran puhelimella lähetetään vielä tekstiviesti muistutuksena. Ja Aviisin muistilistalla.

 • Valitaan edustajat SML:n, E-P:n kennelpiirin, SAJ:n, SPJ:n, SHHJ:n yms. kokouksiin.

SML: Ensisijaisesti seuran puheenjohtaja ja hän katsoo tarvittavan porukan mukaansa, kokous Ylihärmän kuntokeskuksessa 22.04.2017. Erkki Kyrönperä on halituksessa.

E-P kp: Seinäjoki 30.3 Törnävä sali Tapio Palo ja Jani Ekola.

SAJ: Kauhava 25.3  Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

SPJ: Ähtäri 18-19.3 Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

SHHJ: Ylihärmä kuntokeskus 12.3  Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Kristina Erkkilä.

 • Muut asiat.

 • Pekka Keltto muistutti että johtokunta ottaa mietintään ja valmisteluun Markku Ekolan esittämän asian koskien puheenjohtaja pestin kestoaikaa, ja että siitä ei tulisi rasitetta eikä eläkevirkaa. Mutta että se olisi oikeudenmukaisesti ajateltu, eikä tapahtuisi yhtäkkiä.
 • Kokouksen päättäminen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.