METSÄSTÄJÄLIITON TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET (4.9.2020)

Hyvä Suomen Metsästäjäliiton jäsen,

Kansalaisaloitteemme suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta on saanut erinomaisen vastaanoton. Aloitetta on tukenut runsaan kahden vuorokauden aikana jo 36.000 äänioikeutettua suomalaista! Tämä on erinomainen suoritus, mutta kampanjointia on jatkettava, vielä tarvitaan vähintään 14.000 nimeä aloitteen taakse, mielellään paljon enemmänkin.

Nopeasti kertynyt aloitteen kannattajamäärä kertoo, että yhdessä MTK:n, SLC:n ja metsästyskoirajärjestöjen kanssa valmisteltu ja toteutettu kansalaisaloite koetaan tärkeäksi. Aloitteemme kannanhoidollisesta metsästyksestä, susikannan läpinäkyvästä arvioinnista ja sen kestävästä hoitamisesta esimerkiksi modernia DNA-tekniikkaa hyödyntäen on maltillinen, perusteltu ja rakentava.

Aloite edellyttää metsästyksen aloittamista kannan säätelemiseksi ja susikannan ihmis- ja koirapelon kasvattamiseksi. Kanta-arviointia tulee voida kehittää ja siinä metsästäjät voivat olla apuna entistä enemmän niin jälkihavainnoinnissa kuin DNA-näytteiden keräämisessä. Poikkeusluvista valittaminen ei myöskään saa estää metsästystä, mikäli valitus kaatuu, vaan valitukset on käsiteltävä riittävän nopeasti.

Susi ei toki ole ainoa Metsästäjäliiton edunvalvonta-asia, vaan on lyijykieltoaikeet, tarve sallia metsästys suojelualueilla, metsä- ja vesilintukantojen vahvistaminen, metsäpeurakannan vahvistaminen, hallin ja itämerennorpan aiheuttamat vahingot ja metsästäminen, vieraspetojen vähentäminen sekä valkoposkihanhen aiheuttamat vahingot sekä metsästys, vain muutamia muita tärkeitä asioita mainitakseni.

Kuitenkin juuri näinä päivinä kampanjointi suden kansalaisaloitteen hyväksi on hyvin ajankohtainen. On tärkeää saada runsaasti lisää nimiä ja nopeasti kansalaisaloitteen tueksi!

Pyydän, että tutustut aloitteeseen ja jos koet sen omaksi, allekirjoitat kansalaisaloitteen täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7047. Voit myös tulostaa oheisen liitteen ja lähettää sen Metsästäjäliittoon, osoitteeseen: Suomen Metsästäjäliitto, PL 91, 11101 Riihimäki.

Viesti asiasta myös tuttavillesi!

Ja lopuksi, kaikissa metsästysseuroissa tulisi kannustaa seurojen jäseniä tutustumaan aloitteeseen ja allekirjoittamaan se. Laitetaan viestikapula kiertämään.

Metsästäjäterveisin 2.9.2020, kansalaisaloitteen kolmantena päivänä
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
Suomen Metsästäjäliitto ry