KESÄKOKOUS 2021 (8.8.2021)

Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti väljästi Onnelan kesäteatterissa ja muisti aktiiveja metsästäjäliiton kunniamerkein

Alahärmän metsästysseura ry:n kesäkokous pidettiin perjantaina 30. Heinäkuuta
Onnelan kesäteatterissa. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Erkki Kyrönperä.
Kesäkokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Kyrönperä ja sihteerinä Asko Peltola.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Ruotsala ja Pekka Keltto. Ääntenlaskijoiksi
Raimo Kyrönperä ja Martti Härkönen.

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Kalle Assila.
Koemaastoissa pyritään työskentelyrauhaan koirakokeiden ajaksi tarvittaessa
koirajaoston sekä johtokunnan sopimuksen mukaan.

Metsästäjäliitto juhlii 100 vuotista taivaltaan ja aktiiveja palkittiin, liiton kultainen
ansiomerkki Erkki Kyrönperä, hopeiset Katariina Alaranta, Kristiina Erkkilä, Antti
Isotalo ja Martti Härkönenpalkintojpg

Kuvassa vasemmalta Erkki Kyrönperä, Katariina Alaranta, Antti Isotalo ja Martti Härkönen. Kuvasta puuttuu Kristina Erkkilä.

Koirajaoston pj Kalle Ruotsala palkitsi ansioituneita koiria ja Härmän RHYN
riistanhoidon kannustuspalkinnon sai Aulis Suomalainen.

Kokouksessa päätettiin alkavan kauden metsästyksestä seuraavaa:

*Hirviluvat todettiin tulleen anotun mukaisena takaisin, eli Alahärmän
Metsästysseura 50 kpl, luvan hakija Jari Salminen.

*Kyyhky 10.8 ei saaliskiintiötä (Viljapeltoja ei tallata, eikä moottoriajoneuvoilla
sotketa peltoteitä eikä varsinkaan pellolla)

*Sorsa 20.8 klo 12.00 ei saaliskiintiötä
*Metso ja Koppelo rauhoitettu
*Teeri 1 kpl musta tai harmaa (Peltoalueet rauhoitettu)
*Metsäjänis saaliskiintiö 3 kpl
*Rusakko ei saaliskiintiötä
*Riekko rauhoitettu koko piirin alueella
*Peltopyy saaliskiintiö 5 kpl
*Fasaani asetusten mukaan
*Metsäpeura 1 kpl huutokaupataan, tarjoukset jätettävä 15.9 mennessä
jari.salminen@anvianet.fi
*Valkohäntäpeura 4 kpl
*Kauris saaliskiintiö 40kpl, (3 kpl jäsen ja kiintiö on henkilökohtainen) . Enää ei
ennakkoilmoitusta kaurisjahtiin lähdettäessä. Ampujan pitää ilmoittaa heti itse
kaadosta Jari Salmiselle viestillä numeroon 0503605240 oma nimi, kauris ja itä- vai
länsipuoli ja huolehdittava myös lakisäätöinen ilmoitus omariistan kautta viikon
kuluessa! Vältettävä reviiripukkien ampumista. Jos ruokit niin sitä on jatkettava
kevääseen asti. Johtokunta ohjaa jahtia tarvittaessa itä- ja länsipuolelle jokea.
Muu riista asetusten mukaan ja tulevaa Metsästäjäin lehteä sekä www.riista.fi tulee
seurata jos metsästysaikoihin tulee poikkeuksia. Teroitettiin kokousväkeä että lain
mukaan metsälle lähtijä on velvollinen aina tarkistamaan metsästysajat ja kiintiöt
sekä rauhoitusalueet ennen jahdin aloittamista!!
Alahärmän Metsästysseuran rauhoitusalueet ovat seuraavat:
• Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolanmäki.
• Mutkanmäen ja Holmanmäen alue, Kunnarin luoma
Vaismaan kuivaajalta Lapuan jokeen asti.
• Metsäkanalinnut rauhoitettu peltoalueilta.
• Metsäkanalintu metsästykseltä rauhoitetaan ns.
Haarakankaan ja Roisman alueet; eteläraja VolttiKortesjärvitie, länsiraja Perkiönmäestä voimalinjaa seuran
pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itärajat samat kuin
seuran rajat.
• Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta
1500m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta velj.
Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19 kohtaan
on myös rauhoitettu. Auvinlahdentien ja radanvälinen
alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.
• Natura alueella metsäkanalinnut rauhoitettu ja rautahaulit
kielletty
Rauhoitusajoista päätettiin seuraavaa.
*Jouluaatto ja -päivä rauhoitettu
Seuran päiväkortin hinnaksi päätettiin 15 €

Pienpetosopimukset ovat voimassa naapuriseurojen kanssa

Hirvijahdin aloituskokous on Haaruksessa 17.9.2021 klo 19.00.

Peurajahdin aloituskokous on Haaruksessa 10.9.2021 klo 19.00.

Metsästyksenvartijat tulevat tekemään valvontaiskuja syksyn aika seuran alueella.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on
hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran whatsApp viestin haluavien
pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.

Muista myös ilmoittaa osoitteen muutoksista
aina ennen tulevaa metsästyskautta oma metsoon. Kokouksesta lisää
www.alaharmanms.fi

Alahärmän Metsästysseuran sihteeri Asko Peltola