KAURISJAOSTO TIEDOTTAA (31.12.2017)

Kauriiden pienestä kaatomäärästä johtuen jäsenkohtaista kauriskiintiötä nostetaan yhdellä kauriin kaatoluvalla tammikuun ajaksi. Tämä lisäys on voimassa, kunnes kauden kokonaiskiintiön 25 kaurista on kaadettu. Mikäli olet ampunut jo siis kaurislupasi, niin saat tammikuussa ampua toisenkin kauriin. Jos taas et ole ampunut yhtään kaurista vielä, niin saat tammikuun aikana ampua kaksi kaurista.

Kaurisjaosto muistuttaa, että ennen kaurisjahtiin lähtöä on tehtävä ilmoitus Pekka Alaviitalalle (Lapuanjoen itäpuoli) tai Asko Rannanjärvelle (Lapuanjoen länsipuoli). Kaadosta on tehtävä ilmoitus ensi tilassa. Näin varmistamme metsästyksen pysymisen kokonaiskiintiön rajoissa.

Raporttia kuluneen kauden kaurisjahdeista:

Tällä hetkellä kauriita seuran alueella on ammuttu 13kpl, joten kiintiöstä on 12 kaurista kaatamatta. Kauriin metsästyspaine on ollut verrattain vähäinen ja laskeva alkukauden hieman aktiivisemman vaiheen jälkeen. Kauriiden aktiivisia metsästäjiä on ilmoitusten perusteella kaudella ollut noin 10kpl ja lisäksi satunnaiset kauriinmetsästäjät. Kauriskanta on elinvoimainen johtuen muun muassa seuramme alueiden sopivasta elinymäristöstä, talviruokinnasta ja leudoista talvista. Useilla naarailla on havaittu kolmoisvasoja. Kauriskannan kooksi seuran alueella on arvioitu noin 200 yksilöä ja kanta on kasvussa. Arviota tehdessä on käytetty havaintoja ja vastaavien alueiden kauristiheyksiä. Työluvuksi on arvioitu noin 7,5 kaurista / 1000 hehtaaria. Käytännössä kauris on levittäytynyt koko seuran alueelle.

Kaurisjaosto korostaa kuitenkin edelleen ruokinnan tärkeyttä ja muistuttaa, että seura tarjoaa jäsenten ruokinnoille jyvät ilmaiseksi. Myös näköhavaintojen ilmoittaminen Omariistan kautta auttaa seuraamaan kannan kehittymistä ja paikallistamaan uusia populaatioita.

Ehdotuksia vuosikokoukselle:

Kaurisjahtiin selkeyden vuoksi kaurisjaosto tulee ehdottamaan äänestettäväksi, että et voi toimia pyssymiehenä kun olet kiintiösi ampunut. Vanha yhteisjahtia koskenut siten sääntö poistetaan. Peurakannan kooksi arvioidaan 20kpl ja kaurisjaosto ehdottaa ensi kaudelle haettavaksi 2 peuran kaatolupaa. Kanta kestää siten jo maltillisen verottamisen. Se aloittaa siten uuden mielenkiintoisen ja hieman eksoottisenkin metsästysmuodon seuramme jäsenistölle. Peurajahdin käytännöistä ohjeistetaan myöhemmin, mikäli lupia myönnetään.

Kaurisjaosto toivottaa hyvää Uutta Vuotta ja elämyksellisiä kaurisjahteja!