HÄRMÄN RHY:N TIEDOTE 1.5.20 (1.6.2020)

Härmän Rhy:n Tiedote 1.5.2020

Toiminta ampumaradalla 2020
COVID- 19 pandemian ja rajoitusten vaikutus toimintaamme
Valvojalistat on tehty ja jaettu jo aiemmin keväällä silloisen virus tiedon perusteella, tähän liittyen myös suojausta ja käytäntöä radalla on suunniteltu ja ohjeistettu.
Maamme pandemia-tilanne ja valtiovallan asettamat rajoitukset voivat muuttua kesän aikana. Rhy seuraa tilannetta ja mukauttaa toimintaa sen mukaan.
Valvojina on perinteisesti käytetty ja tullaan jatkossakin käyttämään Rhy:n alueen hirviseurueiden hirvimiehiä ja -naisia sekä muita metsästysseurojen jäseniä, jotka ovat halukkaita valvojiksi.

Nyt olemme uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa virus-pandemian vuoksi ja on paikallaan selventää ja korostaa jokaiselle henkilökohtaisen turvallisuuden tärkeyttä liittyen ammunnanvalvojan tehtäviin ja radalla käyttäytymiseen.
Ohjeistus kaikille harjoitteluammuntalistaan merkityille ammunnan johtajille ja valvojille sekä radalla kävijöille tämän hetkisessä korona-tilanteessa
• Ammunnanjohtajana tai ammunnanvalvojana toimiminen ammunnoissa on täysin vapaaehtoista tämän hetkisessä tilanteessa (jos katsot, että tilanteesi on sellainen, että et voi tulla valvojaksi ammuntoihin, niin pyri saamaan sijainen paikallesi)
• Erityisesti riskiryhmään kuuluvien on vältettävä rata-alueelle tulemista
• Jos toimit radalla edellä mainituissa tehtävissä, niin toimi radalla annettujen ohjeiden mukaan: muista suojaetäisyydet ym. ohjeet
• Jos tulee tilanne, että ketään listaan merkittyä ammunnanjohtajaa tai- valvojaa ei ole paikalla, niin ammuttamisesta ja valvonnasta vastaavat paikalla olevat. Avaimen puuttuessa soita Mikolle puh. 050 577 8074.
• Mukaudutaan tilanteeseen.

Toiminta ampumaradalla käynnistyy 2.6 jatkuen syyskuulle siten, että liikkuvalla hirviradalla ammutaan tiistaina ja sunnuntaina klo 18.00.
Koeammunnat pidetään elo-syyskuulla mikäli koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.
SRVA-radalla ammutaan Maanantaina klo 18.00 listan mukaan.

Härmän Riistanhoitoyhdistyksen puolesta Mikko Salimäki