ALAHÄRMÄN METSÄSTYSSEURAN VUOSIKOKOUS 30.1.2020 (27.2.2020)

Alahärmän Metsästysseura ryn puheenjohtajana jatkaa Erkki Kyrönperä

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 30. tammikuuta Haaruksen metsästysmajalla.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Martti Härkönen.
Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Petri Hautamäki, Mikko
Kojonen ja Jari Salminen.

Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta
olisi edustus johtokunnassa, näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja
niihin voidaan reagoida välittömästi.

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa
Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola.
Toiminnantarkastajiksi Martti Härkönen ja Katariina Alaranta sekä heidän varamiehinään Pekka Keltto ja Lasse Penninkangas.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin:

E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella 25.3 Kalle Ruotsala, Mari Mantere ja Jani Ekola.

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen 21.3 Ylivieskaan Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 14-15.3 Lahteen Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Espoon Korpilammelle 7-8.3 Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla; Jussi Kero, Ari
Latvala, Vesa Linna, Mikael Kytönen ja Juho Vilkuna.

24 jäsen jäsenyys katsottiin sääntöjen perusteella päättyneeksi.

Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä
hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Seura on nyt ollut vuoden Suomen Metsästäjäliiton keskitetyn jäsenmaksun piirissä
ja se on toiminut hyvin, kun jäsenten tiedot on saatu synkronoitua ja korjattua.
Kokous valitsi viiden hengen ryhmän selvittämään Haaruksen lahtivajan uudisrakentamista tai korjaamista, kokoonkutsujana ja ryhmän puheenjohtajana toimii Ilkka Vainio.

Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä
koiranomistajia. Myöskin Majaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille
sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus
mahdollisuudella yms. Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen.

Seura tulee panostamaan entisestään riistapeltojen tekemiseen yhdessä maanomistajien kanssa, joka on tähänkin asti ollut aktiivista. Kiitos maanomistajien
aktiivisuuden sekä avun konekaluston muodossa sekä uusitaan aktiivisesti maanvuokrasopimuksia.

Kokouksen puheenjohtaja Martti Härkönen kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit
haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.

www.alaharmanms.fi myös
omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi

Kokouksen sihteeri Asko Peltola.