ALAHÄRMÄN METSÄSTYSSEURA RYN PUHEENJOHTAJAKSI ERKKI KYRÖNPERÄ (3.3.2019)

Alahärmän Metsästysseura ryn puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä

 

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 30. tammikuuta Haaruksen metsästysmajalla. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Keltto.  Seura kutsui myös Markus Varjolan Ekolasta kunniajäseneksi.

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä kahden vuoden tauon jälkeen. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Asko Peltola, Petri Pellonpää ja Arto Ylihärsilä. Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta olisi edustus johtokunnassa näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja niihin voidaan reagoida välittömästi. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jari Salminen ja Katariina Kojonen sekä heidän varamiehinään Pekka Keltto ja Martti Härkönen.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin:

E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella 27.3 Kalle Ruotsala, Mari Mantere ja Jani Ekola.

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen 23.3 Peurunkaan Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 16-17.3 Siilinjärvelle Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Joensuuhun 10.3 Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin;   Joona Autio

Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Seura tulee liittymään tänä vuonna Suomen Metsästäjäliiton keskitettyyn seurojen jäsenmaksu palveluun, sen kautta jää ylimääräinen paperin pyöritys vähemmälle. Eli tulevan syksyn seuran jäsenmaksut tulevat liiton kautta.

Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä koiranomistajia. Myöskin Majaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus mahdollisuudella yms. Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen.

Seura tulee panostamaan entisestään riistapeltojen tekemiseen yhdessä maanomistajien kanssa joka on tähänkin asti ollut aktiivista. Kiitos maanomistajien aktiivisuuden sekä avun konekaluston muodossa sekä uusitaan aktiivisesti maanvuokrasopimuksia.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Keltto kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.  www.alaharmanms.fi myös omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi .

Kokouksen sihteeri Asko Peltola.