Alahärmän Metsästysseura ry järjestäytyi, puheenjohtajana jatkaa Erkki Kyrönperä

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 18. helmikuuta Haaruksen metsästysmajalla.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Keltto. Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä.
Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan, Aulis Suomalainen, Jukka Ekola ja Pauli Rintanen.
Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta olisi edustus johtokunnassa näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja niihin voidaan reagoida välittömästi. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola. Toiminnantarkastajiksi valittiin Martti Härkönen ja Katariina Alaranta sekä heidän varamiehiksi Pekka Keltto ja Lasse Penninkangas.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin: E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella, Sarianna Kujanen, Mari Mantere, Jani Ekola ja Kalle Ruotsala.
Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen 23.3.2024 Kajaani, Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.
Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 16-17.3 Mikkeliin, Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.
Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Naantalin Kylpylään 9.3.2024, Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.
Jaostot

Koirajaosto: Petri Mäkinen (kokoonkutsuja), Kalle Assila, Olli Ruotsala, Jukka Ekola, Juhani Rintakangas, Marko Juntti ja Pertti Lehtinen.
Riistanhoitojaosto: Erkki Kyrönperä (kokoonkutsuja), Matti Rintanen, Timo Tuominen, Petri Pellonpää, Petri Mäkinen, Aulis Suomalainen, Arto Ylihärsilä ja Pekka Alaviitala.
Kaurisjaosto: Ei valittu. Nuorisojaosto: Ei valittu.
Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla: Hannu Kujanen, Kai Kokko, Jari Salo, Aleksi Holma nuorisojäsen ja Jari Holma. 1 jäsenen jäsenyys katsottiin sääntöjen perusteella päättyneeksi, 1 erosi pyynnöstä ja 1 todettiin pois menneeksi.
Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
Seura on nyt ollut 4 vuotta Suomen Metsästäjäliiton keskitetyn jäsenmaksun piirissä ja se on toiminut suhteellisen hyvin, kun jäsenten tiedot on saatu synkronoitua ja korjattua. Vielä, kun saadaan maksut hoitoon eräpäivään mennessä ja maksut oikealla viitteellä, niin asiat ovat kunnossa. Vielä toivotaan niitä joilla ei lasku tule sähköpostiin, niin osoitteen päivityksiä tarvitaan, yhteys sihteeriin jos lasku tulee postiin ja omistaa sähköpostin.
Kevään aikana pidetään vielä sorsanpesätuubi talkoot Haaruksen majalla, kun RHYN viime vuoden kökästä on jäänyt materiaalia yli. Arto Ylihärsilä ilmoittelee ajankohtaa myöhemmin.

Tulevan kesän hirven harjoitusammunat jatkuvat normaalisti kahden harjoitus kerran velvollisuudella, mutta toiveesta on pyydetty harjoitusmalliin muutoksia ja kokous linjasi näin asian. Hirviseurue kutsutaan järjestäytymiskokoukseen erillisellä ilmoituksella. Seurueeseen osallistuvalta seuran jäseneltä edellytetään, että tarvittavat luvat ovat kunnossa ja hän on käynyt riistanhoitoyhdistyksen radalla Ylihärmässä ampumassa kesän aikana vähintään kaksi eri kertaa Hirviasetukset täyttävällä aseella 4 laukausta seisovaan ja 6 laukausta liikkuvaan hirvikuvioon tai vaihtoehtoisesti 10 laukausta liikkuvaan hirvikuvioon. Tämä täyttää metsästyslain kohtuullisuus pykälän harjoittelussa ja kaikki jäsenet ovat samanvertaisia. Hänen täytyy noudattaa seuran yleisen kokouksen hyväksymiä hirvenmetsästyssääntöjä. Uudella jäsenellä on 3 ensimmäistä mukana olopäivää aseetonta osallistumista jahtiin.
Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä koiranomistajia. Myös metsästysmajaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus mahdollisuudella yms.
Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen apunaan Petri Pellonpää. Kokouksen puheenjohtaja Pekka Keltto kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan.
Seuran tekstiviestit/whatsapp haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin. www.alaharmanms.fi myös omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi .
Kokouksen sihteeri Asko Peltola.