ALAHÄRMÄN METSÄSTYSSEURA RY JÄRJESTÄYTYI (9.2.2022)

Alahärmän Metsästysseura ryn järjestäytyi, puheenjohtajana jatkaa Erkki Kyrönperä

 

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 30. tammikuuta koronatilanteesta johtuen Onnelan Nuorisoseuralla. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Martti Härkönen.  


Vuosikokous-1-Onnela-30122jpg


Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan, Asko Peltola, Arto Ylihärsilä ja Petri Pellonpää. Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta olisi edustus johtokunnassa näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja niihin voidaan reagoida välittömästi. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola.

Toiminnantarkastajiksi Martti Härkönen ja Katariina Alaranta sekä heidän varamiehinään Pekka Keltto ja Lasse Penninkangas.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin:

E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella, Sarianne Kujanen, Mari Mantere ja Jani Ekola.

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen (ajankohta ei selvillä) Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 19.3 Poriin Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Sotkamon Katin kultaan 12.3 Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.                                            

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla; Niko Kari, Antti Ylihärsilä, Mika Ekola, Aleksi Mäkiluoma, Jussi Syynimaa, Jarkko Korkiakangas, Joonas Haapasaari, Aatu Ylihärsilä, Jere Pellonpää, Roosa Pellonpää, Konsta Mäkinen ja Jaakko Kojonen.

10 jäsen jäsenyys katsottiin sääntöjen perusteella päättyneeksi.

Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Seura on nyt ollut 2vuotta Suomen Metsästäjäliiton keskitetyn jäsenmaksun piirissä ja se on toiminut suhteellisen hyvin, kun jäsenten tiedot on saatu synkronoitua ja korjattua. Vielä kun saadaan maksut hoitoon eräpäivään mennessä ja maksut oikealla viitteellä niin asiat ovat kunnossa. Vielä toivotaan niitä joilla ei lasku tule sähköpostiin niin osoitteen päivityksiä.

Tulevan kesän hirvenharjoitusammunat jatkuvat nyt normaalisti kahden harjoitus kerran velvollisuudella, kun korona rajoitukset poistuvat.

Seuran metsäpeuralupakäytännöstä keskusteltiin ja asiaa viedään seuran jäsenet huomioiden eteenpäin johtokunnan toimesta, seuran anoma lupa huutokaupattiin jäsenelle tarjous menettelyllä.

Muistetaan 150 metrin sääntö, kun metsästystä harrastetaan seuran alueella kaikkina vuorokauden aikoina. Asutusten läheisyydessä oltava aina lupa metsästykseen, jos matkat eivät täyty.

Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä koiranomistajia. Myös metsästysmajaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus mahdollisuudella yms. Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen.

Seura tulee panostamaan entisestään riistapeltojen tekemiseen yhdessä maanomistajien kanssa, joka on tähänkin asti ollut aktiivista. Kiitos maanomistajien aktiivisuuden sekä avun konekaluston muodossa sekä uusitaan aktiivisesti maanvuokrasopimuksia.Vuosikokous-Onnela-2-30122jpg

Kokouksen puheenjohtaja Martti Härkönen kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit/whatsapp haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.  www.alaharmanms.fi myös omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi .

Kokouksen sihteeri Asko Peltola.