ALAHÄRMÄN METSÄSTYSSEURA PÄÄTTI KAUDEN 1.8.2020 –31.7.2021 METSÄSTYKSESTÄ (9.8.2020)

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2020 –31.7.2021 metsästyksestä

Fasaani asetusten mukaan.
Kauris 30 kpl, 15 kpl itäpuoli ja 15 kpl länsipuoli rajana Lapuanjoki , ilmoitus kaadosta heti Jari Salmiselle viestillä
0503605240 nimi, kauris ja kummalta puolelta kaato ja viikon sisällä omariistaan kaatoilmoitus ampujalta!

Jäsen saa kaataa 2 kpl (kiintiö on henkilökohtainen) Ei enää ennakkoilmoitusta jahtiin lähdettäessä. Välttäkää
reviiripukkien ampumista! Jos ruokit niin sitä on jatkettava kevääseen asti! Tarvittaessa lisätietoja kiintiön
täyttymisestä ja muuta kaurisjahtiin liittyvästä Erkki Kyrönperältä ja Jari Salmiselta. Nettisivuille pyritään myös
laittamaan tietoa tarvittaessa.

Kyyhky 10.8.
Metso ja koppelo rauhoitettu.
Metsäjänis 1.9. Kiintiö 4 (neljä).
Peltopyy 10.9. Kiintiö 3 (kolme).
Riekko rauhoitettu.
Rusakko 1.9. Ei kiintiötä.
Sorsa 20.8. alkaen klo 12.00.
Teeri 10.9. Kiintiö 1 (yksi) musta tai harmaa, peltoalueet rahoitettu.
Valkohäntäpeura 4kpl aloituskokous Haaruksen majalla 11.9.2020 ampumakoe suoritettuna jos kiväärillä tai
jousella metsästys
Hirvi 50 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 04.09.2020 klo 19.00 ampumakoe suoritettuna.
Muu riista lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkista metsästysajat ennen jahtiin lähtöä Suomen Riistakeskuksen
sivuilta www.riista.fi
Jouluaatto ja-päivä rauhoitetaan metsästykseltä.

Koemaastojen työskentelyrauhan takaamiseksi koirakokeiden
ajaksi on tehty erillinen päätös, päiväkortin hinta 15 €, niiden myyjinä toimii johtokunnan jäsenet tai maksat
seuran tilille FI6847401020002924 ennen metsästystä, viestikenttään isännän ja vieraan nimi sekä päiväkortti
ajankohta.(Vieraan mukana oltava seuran jäsen, yksi vieras per jäsen kerralla. Vieraiden saama saalis on
kyseisen isännän kiintiöstä pois.)
Varsinaiset rauhoitusalueet:
Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolan mäet.
Mutkanmäen ja Holmanmäen alueet.
Kunnarinluoma Vaismaan kuivaajalta Lapuanjokeen asti:

Muuta huomioitavaa:
Metsäkanalinnut rauhoitetaan peltoalueilta.
Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet: Eteläraja Voltti-
Kortesjärventie, länsiraja Perkiömäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itäraja samat kuin
seuran rajat.
Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500 m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta veljekset Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19n
kohtaan sekä Auvinlahdentie ja radan välinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.

Roisman ja Haarakankaan alueella on koirakokeiden järjestäminen ja koirien kouluttaminen sallittua.

Natura-rauhoitusalueella on kielletty
–        metsäkanalintujen metsästys
–        rautahaulien käyttö
–         avotulen teko
Seuralla ei myöskään ole metsästysoikeutta ns. Lillbackan alueen jokirannassa.

Lisäksi:
–       Metsälle lähtiessä on katsottava mihin ja miten kulkuneuvonsa pysäköi sekä vilja- ja heinäpelloille asetetaan
ehdoton kulkukielto moottoriajoneuvolla ja hylsyt on kerättävä maastosta pois.
–       Metsästäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn
–       Kuljeta asetta aina moottoriajoneuvossa lataamattomana suojuksessa. HUOM. Aseen kuljettaminen
moottoriajoneuvossa maastossa!
–       Metsästäjän tulee käsitellä saatu saalis asianmukaisella tavalla.
–       Riistanruokinta- ja haaskapaikkojen perustamiselle on aina saatava kyseisin maanomistajan lupa. Haaskoina ei
lain mukaan saa käyttää maatilan eläimiä. Ruokintaan tarkoitettua puhdasta viljaa saa Aulis Suomalaiselta.
–       Erityisesti painotetaan, että sovittuja rauhoitusalueita on noudatettava. Koiran irtipito lakien mukaan.

Metsästyskauden aikana tullaan järjestämään valvontaiskuja seuran alueella.

Yhteisjahteja pidetään entisen tavan mukaan. Niiden ajankohdista, niin kuin muistakin yhteisistä tapahtumista
ilmoitetaan Komiat-lehden seuratoimintapalstalla ja tekstiviestillä.

Tarvittaessa lisätietoja rauhoitusalueista voi ottaa yhteyttä Erkki Kyrönperään puh 0400808546 tai metsästys-
seuran johtokunnan jäseniin. Alueet on merkitty Omariistassa! , liity omariistaan se helpottaa
metsästystä! Metsästäjä numeron ilmoittamalla Jari Salmiselle 0503605240 hän lisää sinut.

Pienpetosopimus naapuriseurojen kanssa on yhä voimassa.
Nettisivut
Seurallamme on käytössä nettisivut osoitteessa http://www.alaharmanms.fi/
Näiltä sivuilta löydät seuraamme ja Härmän RHY:n toimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot ja kontaktit.