Aihearkisto: kategoria

Korona -rajoitusten vaikutukset seuran toimintaan

Hei!

Avi on jatkanut korona rajoituksia. Tästä syystä valkohäntäpeurajahti jatkuu loppukauden kyttäysjahtina. Jahtiin lähdöstä ilmoitus Erkille 0400  –  808546 sekä lisätietoja tarvittaessa. Yksi vasa kaadettu, kiintiö 2+4, yksi per jäsen ja ne jotka ovat jahtiin ilmoittautuneet.

Seuran vuosikokous siirtyy eteenpäin Avin rajoitusten jatkumisen myötä. Ilmoitetaan sitten lisää kun siihen on mahdollisuus.

 

Selvennyksiä omariista palvelusta ja jäsenmaksuista

Vielä selvennys, Oma riista palvelu on Suomen riistakeskuksen ja sieltä kautta näkee oman riistanhoitomaksun”valtion kortti”tänne tehdään saalisilmoitukset ym.
Metsästäjäliitto jonka jäsen Alahärmän Metsästyseura on kuuluu Metsorekisteri palveluun jonka kautta seuran jäsenmaksut lähetetään ensisijaisesti sähköpostiin jos sellaisen on seuralle ilmoittanut, muuten lasku on tullut postin kautta. Metsästäjäliitolla on myös Omametso palvelu jossa näkee omat tiedot sekä seuran jäsenmaksu tiedot. Tänne voi kirjautua jos on sähköposti osoite ilmoitettu seuralle ja se on liitetty metsorekisteriin.
Huolellisuutta metsästysseuran jäsenmaksussa!
-Tarkista, että maksat jäsenmaksun sille tilille ,joka laskussa lukee.
-Käytä aina viitenumeroa
Siht. Asko Peltola

Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan terveiset

Hyvä Suomen Metsästäjäliiton jäsen,

Kansalaisaloitteemme suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta on saanut erinomaisen vastaanoton. Aloitetta on tukenut runsaan kahden vuorokauden aikana jo 36.000 äänioikeutettua suomalaista! Tämä on erinomainen suoritus, mutta kampanjointia on jatkettava, vielä tarvitaan vähintään 14.000 nimeä aloitteen taakse, mielellään paljon enemmänkin.

Nopeasti kertynyt aloitteen kannattajamäärä kertoo, että yhdessä MTK:n, SLC:n ja metsästyskoirajärjestöjen kanssa valmisteltu ja toteutettu kansalaisaloite koetaan tärkeäksi. Aloitteemme kannanhoidollisesta metsästyksestä, susikannan läpinäkyvästä arvioinnista ja sen kestävästä hoitamisesta esimerkiksi modernia DNA-tekniikkaa hyödyntäen on maltillinen, perusteltu ja rakentava.

Aloite edellyttää metsästyksen aloittamista kannan säätelemiseksi ja susikannan ihmis- ja koirapelon kasvattamiseksi. Kanta-arviointia tulee voida kehittää ja siinä metsästäjät voivat olla apuna entistä enemmän niin jälkihavainnoinnissa kuin DNA-näytteiden keräämisessä. Poikkeusluvista valittaminen ei myöskään saa estää metsästystä, mikäli valitus kaatuu, vaan valitukset on käsiteltävä riittävän nopeasti.

Susi ei toki ole ainoa Metsästäjäliiton edunvalvonta-asia, vaan on lyijykieltoaikeet, tarve sallia metsästys suojelualueilla, metsä- ja vesilintukantojen vahvistaminen, metsäpeurakannan vahvistaminen, hallin ja itämerennorpan aiheuttamat vahingot ja metsästäminen, vieraspetojen vähentäminen sekä valkoposkihanhen aiheuttamat vahingot sekä metsästys, vain muutamia muita tärkeitä asioita mainitakseni.

Kuitenkin juuri näinä päivinä kampanjointi suden kansalaisaloitteen hyväksi on hyvin ajankohtainen. On tärkeää saada runsaasti lisää nimiä ja nopeasti kansalaisaloitteen tueksi!

Pyydän, että tutustut aloitteeseen ja jos koet sen omaksi, allekirjoitat kansalaisaloitteen täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7047. Voit myös tulostaa oheisen liitteen ja lähettää sen Metsästäjäliittoon, osoitteeseen: Suomen Metsästäjäliitto, PL 91, 11101 Riihimäki.

Viesti asiasta myös tuttavillesi!

Ja lopuksi, kaikissa metsästysseuroissa tulisi kannustaa seurojen jäseniä tutustumaan aloitteeseen ja allekirjoittamaan se. Laitetaan viestikapula kiertämään.

Metsästäjäterveisin 2.9.2020, kansalaisaloitteen kolmantena päivänä
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
Suomen Metsästäjäliitto ry

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2020 –31.7.2021 metsästyksestä

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2020 –31.7.2021 metsästyksestä

Fasaani asetusten mukaan.
Kauris 30 kpl, 15 kpl itäpuoli ja 15 kpl länsipuoli rajana Lapuanjoki , ilmoitus kaadosta heti Jari Salmiselle viestillä
0503605240 nimi, kauris ja kummalta puolelta kaato ja viikon sisällä omariistaan kaatoilmoitus ampujalta!

Jäsen saa kaataa 2 kpl (kiintiö on henkilökohtainen) Ei enää ennakkoilmoitusta jahtiin lähdettäessä. Välttäkää
reviiripukkien ampumista! Jos ruokit niin sitä on jatkettava kevääseen asti! Tarvittaessa lisätietoja kiintiön
täyttymisestä ja muuta kaurisjahtiin liittyvästä Erkki Kyrönperältä ja Jari Salmiselta. Nettisivuille pyritään myös
laittamaan tietoa tarvittaessa.

Kyyhky 10.8.
Metso ja koppelo rauhoitettu.
Metsäjänis 1.9. Kiintiö 4 (neljä).
Peltopyy 10.9. Kiintiö 3 (kolme).
Riekko rauhoitettu.
Rusakko 1.9. Ei kiintiötä.
Sorsa 20.8. alkaen klo 12.00.
Teeri 10.9. Kiintiö 1 (yksi) musta tai harmaa, peltoalueet rahoitettu.
Valkohäntäpeura 4kpl aloituskokous Haaruksen majalla 11.9.2020 ampumakoe suoritettuna jos kiväärillä tai
jousella metsästys
Hirvi 50 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 04.09.2020 klo 19.00 ampumakoe suoritettuna.
Muu riista lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkista metsästysajat ennen jahtiin lähtöä Suomen Riistakeskuksen
sivuilta www.riista.fi
Jouluaatto ja-päivä rauhoitetaan metsästykseltä.

Koemaastojen työskentelyrauhan takaamiseksi koirakokeiden
ajaksi on tehty erillinen päätös, päiväkortin hinta 15 €, niiden myyjinä toimii johtokunnan jäsenet tai maksat
seuran tilille FI6847401020002924 ennen metsästystä, viestikenttään isännän ja vieraan nimi sekä päiväkortti
ajankohta.(Vieraan mukana oltava seuran jäsen, yksi vieras per jäsen kerralla. Vieraiden saama saalis on
kyseisen isännän kiintiöstä pois.)
Varsinaiset rauhoitusalueet:
Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolan mäet.
Mutkanmäen ja Holmanmäen alueet.
Kunnarinluoma Vaismaan kuivaajalta Lapuanjokeen asti:

Muuta huomioitavaa:
Metsäkanalinnut rauhoitetaan peltoalueilta.
Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet: Eteläraja Voltti-
Kortesjärventie, länsiraja Perkiömäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itäraja samat kuin
seuran rajat.
Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500 m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta veljekset Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19n
kohtaan sekä Auvinlahdentie ja radan välinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.

Roisman ja Haarakankaan alueella on koirakokeiden järjestäminen ja koirien kouluttaminen sallittua.

Natura-rauhoitusalueella on kielletty
–        metsäkanalintujen metsästys
–        rautahaulien käyttö
–         avotulen teko
Seuralla ei myöskään ole metsästysoikeutta ns. Lillbackan alueen jokirannassa.

Lisäksi:
–       Metsälle lähtiessä on katsottava mihin ja miten kulkuneuvonsa pysäköi sekä vilja- ja heinäpelloille asetetaan
ehdoton kulkukielto moottoriajoneuvolla ja hylsyt on kerättävä maastosta pois.
–       Metsästäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn
–       Kuljeta asetta aina moottoriajoneuvossa lataamattomana suojuksessa. HUOM. Aseen kuljettaminen
moottoriajoneuvossa maastossa!
–       Metsästäjän tulee käsitellä saatu saalis asianmukaisella tavalla.
–       Riistanruokinta- ja haaskapaikkojen perustamiselle on aina saatava kyseisin maanomistajan lupa. Haaskoina ei
lain mukaan saa käyttää maatilan eläimiä. Ruokintaan tarkoitettua puhdasta viljaa saa Aulis Suomalaiselta.
–       Erityisesti painotetaan, että sovittuja rauhoitusalueita on noudatettava. Koiran irtipito lakien mukaan.

Metsästyskauden aikana tullaan järjestämään valvontaiskuja seuran alueella.

Yhteisjahteja pidetään entisen tavan mukaan. Niiden ajankohdista, niin kuin muistakin yhteisistä tapahtumista
ilmoitetaan Komiat-lehden seuratoimintapalstalla ja tekstiviestillä.

Tarvittaessa lisätietoja rauhoitusalueista voi ottaa yhteyttä Erkki Kyrönperään puh 0400808546 tai metsästys-
seuran johtokunnan jäseniin. Alueet on merkitty Omariistassa! , liity omariistaan se helpottaa
metsästystä! Metsästäjä numeron ilmoittamalla Jari Salmiselle 0503605240 hän lisää sinut.

Pienpetosopimus naapuriseurojen kanssa on yhä voimassa.
Nettisivut
Seurallamme on käytössä nettisivut osoitteessa http://www.alaharmanms.fi/
Näiltä sivuilta löydät seuraamme ja Härmän RHY:n toimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot ja kontaktit.

Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti väljästi Onnelan nuorisoseuralla

Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti väljästi Onnelan
nuorisoseuralla

Alahärmän metsästysseura ry:n kesäkokous pidettiin perjantaina  31. Heinäkuuta Härmänkylän nuorisoseura Onnelassa. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Erkki
Kyrönperä. Kesäkokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Kyrönperä ja sihteerinä Asko Peltola.
Ääntenlakijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Kleemola ja Lasse Penninkangas.
Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Mirva Ekola, Onni Ruotsala, Kari Lahtela,
Jarmo Tyni ja Juhomatti Keskinen.
Koemaastoissa pyritään työskentelyrauhaan koirakokeiden ajaksi tarvittaessa
koirajaoston sekä johtokunnan sopimuksen mukaan.

Kokouksessa päätettiin alkavan kauden metsästyksestä seuraavaa:
*Hirviluvat todettiin tuleen anotun mukaisena takaisin, eli Alahärmän Metsästysseura 50 kpl, luvan hakija Jari Salminen.
*Kyyhky 10.8 ei saaliskiintiötä (Viljapeltoja ei tallata, eikä moottoriajoneuvoilla sotketa peltoteitä eikä varsinkaan pellolla)
*Sorsa 20.8 klo 12.00 ei saaliskiintiötä
*Metso ja Koppelo rauhoitettu
*Teeri 1 kpl musta tai harmaa (Peltoalueet rauhoitettu)
*Metsäjänis saaliskiintiö 4 kpl
*Rusakko ei saaliskiintiötä
*Riekko rauhoitettu koko piirin alueella
*Peltopyy saaliskiintiö 3 kpl
*Fasaani asetusten mukaan

*Valkohäntäpeura 4 kpl
*Kauris saaliskiintiö 30kpl , 15kpl itäpuoli ja 15 kpl länsipuoli Lapuanjoki rajana (2kpl jäsen ja kiintiö on henkilökohtainen) . Enää ei ennakkoilmoitusta kaurisjahtiin
lähdettäessä.

Ampujan pitää ilmoittaa heti itse kaadosta Jari Salmiselle viestillä
numeroon 0503605240 oma nimi, kauris ja itä-vai länsipuoli ja huolehdittava myös
lakisäätöinen ilmoitus omariistan kautta viikon kuluessa! Vältettävä reviiripukkien
ampumista. Jos ruokit niin sitä on jatkettava kevääseen asti.
Muu riista asetusten mukaan ja tulevaa Metsästäjäin lehteä sekä www.riista.fi tulee
seurata jos metsästysaikoihin tulee poikkeuksia.

Teroitettiin kokousväkeä että lain
mukaan metsälle lähtijä on velvollinen aina tarkistamaan metsästysajat ja kiintiöt
sekä rauhoitusalueet ennen jahdin aloittamista!!

Alahärmän Metsästysseuran rauhoitusalueet ovat seuraavat:
 Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolanmäki.
 Mutkanmäen ja Holmanmäen alue, Kunnarin luoma
Vaismaan kuivaajalta Lapuan jokeen asti.
 Metsäkanalinnut rauhoitettu peltoalueilta.
 Metsäkanalintu metsästykseltä rauhoitetaan ns.
Haarakankaan ja Roisman alueet; eteläraja Voltti-
Kortesjärvitie, länsiraja Perkiönmäestä voimalinjaa seuran
pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itärajat samat kuin
seuran rajat.
 Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta
1500m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta velj.
Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19 kohtaan
on myös rauhoitettu. Auvinlahdentien ja radanvälinen
alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.
 Natura alueella metsäkanalinnut rauhoitettu ja rautahaulit
kielletty.

Rauhoitusajoista päätettiin seuraavaa.
*Jouluaatto ja päivä rauhoitettu

Seuran päiväkortin hinnaksi päätettiin 15 € ja niitä voi lunastaa johtokunnanjäseniltä
Pienpetosopimukset ovat voimassa naapuriseurojen kanssa
Hirvijahdin aloituskokous on Haaruksessa 04.09.2020 klo 19.00.
Peurajahdin aloituskokous on Haaruksessa 11.09.2020 klo 19.00.
Metsästyksenvartijat tulevat tekemään valvontaiskuja syksyn aika seuran alueella.
Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on
hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit haluavien pyydetään
ottavan yhteyttä sihteeriin. Muista myös ilmoittaa osoitteen muutoksista aina ennen
tulevaa metsästyskautta.

Kokouksesta lisää www.alaharmanms.fi
Alahärmän Metsästysseuran sihteeri Asko Peltola.

Seuran jäsenmaksut 2020

Olemme edelleen metsästäjäliiton keskitetyssä jäsenmaksupalvelussa, Metsästysseuran jäsenmaksu ohjautuu metsästäjäliiton tilille ja jäsenmaksussa on siitä syystä metsästäjäliiton tilinumero laskussa, tärkeää on että käytät viitettä maksussa eli maksat saadun laskun mukaan.
Jos sinun sähköpostiosoite on seuran metsorekisterissä niin sait laskun sähköpostiisi jos ei niin se tulee postin kautta. Ilmoitathan sähköpostiosoiteen jos sinulla on sellainen niin osoitteeseen alaharmanmetsastysseura@gmail.com
Lisätietoja Sihteeri/Rahastonhoitaja Asko Peltola 0447966310
PS. Olen lomalla joten huonosti tavoitettavissa