Aihearkisto: kategoria

Majan vanhat ikkunat myynnissä jäsenistölle

Huomio jäsenet!
Johtokunta päätti laittaa majan vanhat ikkunat isot 11 kpl , pienet 3 kpl ja ovet 2 kpl sekä vanha keittiön hellan myyntiin jäsenille.
Tarjoukset viestillä puheenjohtaja Erkki Kyrönperälle 0400808546 tarjouksien viimeinen jättöpäivä 1.5.
Isot ikkunat Lev 1190 Kork 1090
Pienet Lev 760
Kork 450
Ovet Lev 990
Kork 1990

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2022 – 31.7.2023 metsästyksestä

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2022 – 31.7.2023 metsästyksestä

Fasaani asetusten mukaan.
Kauris 40 kpl, joen itä 20 kpl ja länsipuoli 20kpl. Ilmoitus kaadosta heti Jari Salmiselle viestillä 0503605240 nimi,
kauris ja kummalta puolelta kaato ja viikon sisällä omariistaan kaatoilmoitus ampujalta! Jäsen saa kaataa 3 kpl
(kiintiö on henkilökohtainen) Välttäkää reviiripukkien ampumista! Jos ruokit niin sitä on jatkettava kevääseen asti!
Toisen ruokintapaikalta ei ammuta tai jos ei ole tietoa kenen ruokintapaikka. Tarvittaessa lisätietoja kiintiön
täyttymisestä ja muuta kaurisjahtiin liittyvästä Erkki Kyrönperältä ja Jari Salmiselta. Nettisivuille pyritään myös
laittamaan tietoa tarvittaessa.

Kyyhky 10.8.
Metso ja koppelo rauhoitettu.
Metsäjänis 1.9. Ei kiintiötä
Peltopyy 10.9. Kiintiö 5 (viisi).
Riekko rauhoitettu.
Rusakko 1.9. Ei kiintiötä.
Sorsa 20.8. alkaen klo 12.00.
Teeri 10.9. Kiintiö 1 (yksi) musta tai harmaa, peltoalueet rauhoitettu.

Valkohäntäpeura 10 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 9.9.2022 klo 19 ampumakoe suoritettuna jos kiväärillä
tai jousella metsästys
Hirvi 50 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 16.09.2022 klo 19 ampumakoe suoritettuna.
Metsäpeura ei lupaa.
Muu riista lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkista metsästysajat ennen jahtiin lähtöä Suomen Riistakeskuksen
sivuilta www.riista.fi

Jouluaatto ja-päivä rauhoitetaan metsästykseltä. Koemaastojen työskentelyrauhan takaamiseksi koirakokeiden
ajaksi on tehty erillinen päätös.

Päiväkortin hinta 15 €, maksat seuran tilille FI6847401020002924 ennen
metsästystä, viestikenttään isännän ja vieraan nimi sekä päiväkortti ajankohta. (Vieraan mukana oltava seuran
jäsen, yksi vieras per jäsen kerralla. Vieraiden saama saalis on kyseisen isännän kiintiöstä pois.)

Varsinaiset rauhoitusalueet:
Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolan mäet.
Mutkanmäen ja Holmanmäen alueet.
Kunnarinluoma Vaismaan kuivaajalta Lapuanjokeen asti.

Muuta huomioitavaa:
Metsäkanalinnut rauhoitetaan peltoalueilta.
Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet: Eteläraja Voltti-
Kortesjärventie, länsiraja Perkiömäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itäraja samat kuin
seuran rajat.
Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500 m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta veljekset Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19n
kohtaan sekä Auvinlahdentie ja radan välinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.

Roisman ja Haarakankaan alueella on koirakokeiden järjestäminen ja koirien kouluttaminen sallittua.
Natura-rauhoitusalueella on kielletty
–        metsäkanalintujen metsästys
–        rautahaulien käyttö
–         avotulen teko
Seuralla ei myöskään ole metsästysoikeutta ns. Lillbackan alueen jokirannassa.

Lisäksi:
–       Metsälle lähtiessä on katsottava mihin ja miten kulkuneuvonsa pysäköi sekä vilja- ja heinäpelloille asetetaan
ehdoton kulkukielto moottoriajoneuvolla ja hylsyt on kerättävä maastosta pois.
–       Metsästäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn
–       Kuljeta asetta aina moottoriajoneuvossa lataamattomana suojuksessa.
–       Metsästäjän tulee käsitellä saatu saalis asianmukaisella tavalla.
–       Riistanruokinta- ja haaskapaikkojen perustamiselle on aina saatava kyseisin maanomistajan lupa. Haaskoina ei
lain mukaan saa käyttää maatilan eläimiä. Ruokintaan tarkoitettua puhdasta viljaa saa Aulis Suomalaiselta.
–       Erityisesti painotetaan, että sovittuja rauhoitusalueita on noudatettava. Koiran irtipito lakien mukaan.

Metsästyskauden aikana tullaan järjestämään valvontaiskuja seuran alueella.
Yhteisjahteja pidetään entisen tavan mukaan. Niiden ajankohdista, niin kuin muistakin yhteisistä tapahtumista
ilmoitetaan Aviisi-lehden seuratoimintapalstalla ja tekstiviestillä/ whatsAppilla.

Tarvittaessa lisätietoja rauhoitusalueista voi ottaa yhteyttä Erkki Kyrönperään puh 0400808546 tai metsästys-
seuran johtokunnan jäseniin. Alueet on merkitty Omariistassa! Liity omariistaan, se helpottaa
metsästystä! Metsästäjä numeron ilmoittamalla Jari Salmiselle 0503605240 hän lisää sinut.

Pienpetosopimus naapuriseurojen kanssa on yhä voimassa.
Nettisivut
Seurallamme on käytössä nettisivut osoitteessa http://www.alaharmanms.fi/
Näiltä sivuilta löydät seuraamme ja Härmän RHY:n toimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot ja kontaktit.

RHYn rataremontti

Rhyn rataremontti liikkuvalla hirviradalla nytkähtää vihdoin eteenpäin. Pidetään ammunta taukoa radalla takavallin korjauksen ajan eli 6-28 kesäkuuta.

Työ voi valmistua ennenkin ja siitä ilmoitellaan myöhemmin tässä ryhmässä lisää. Tämä koskee myös kivääri rataa silloin kun työt on käynnissä.

Toivotaan urakoitsijalle työrauhaa.

Lisätietoja RHYn PJ Arto Ylihärsilä 0405417034 ja Toiminnanohjaaja Kalle Ruotsala 0505753433

RHY KEVÄTSIIVOUS

RHY pitää eon ampumaradalla kevätsiivouksen. 14.5.2022 klo 9:00 alkaen.

Vaihdetaan hirviradan taulun levy. Ja raivataan puskat pois ampumaradan tien varrelta. Rhy tarjoaa makkarat ja juomat.

Tervetuloa!

Alahärmän Metsästysseura ry järjestäytyi

Alahärmän Metsästysseura ryn järjestäytyi, puheenjohtajana jatkaa Erkki Kyrönperä 

 

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 30. tammikuuta koronatilanteesta johtuen Onnelan Nuorisoseuralla. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Martti Härkönen.  

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä. Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan, Asko Peltola, Arto Ylihärsilä ja Petri Pellonpää. Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta olisi edustus johtokunnassa näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja niihin voidaan reagoida välittömästi.  Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola.

Toiminnantarkastajiksi Martti Härkönen ja Katariina Alaranta sekä heidän varamiehinään Pekka Keltto ja Lasse Penninkangas.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin:

E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella, Sarianne Kujanen, Mari Mantere ja Jani Ekola.

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen (ajankohta ei selvillä) Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 19.3 Poriin Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Sotkamon Katin kultaan 12.3  Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.                                            

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla; Niko Kari, Antti Ylihärsilä, Mika Ekola, Aleksi Mäkiluoma, Jussi Syynimaa, Jarkko Korkiakangas, Joonas Haapasaari, Aatu Ylihärsilä, Jere Pellonpää, Roosa Pellonpää, Konsta Mäkinen ja Jaakko Kojonen.

10 jäsen jäsenyys katsottiin sääntöjen perusteella päättyneeksi.

Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Seura on nyt ollut 2vuotta Suomen Metsästäjäliiton keskitetyn jäsenmaksun piirissä ja se on toiminut suhteellisen hyvin, kun jäsenten tiedot on saatu synkronoitua ja korjattua. Vielä kun saadaan maksut hoitoon eräpäivään mennessä ja maksut oikealla viitteellä niin asiat ovat kunnossa.  Vielä toivotaan niitä joilla ei lasku tule sähköpostiin niin osoitteen päivityksiä.

Tulevan kesän hirvenharjoitusammunat  jatkuvat nyt normaalisti kahden harjoitus kerran velvollisuudella, kun korona rajoitukset poistuvat.

Seuran metsäpeuralupakäytännöstä keskusteltiin ja asiaa viedään seuran jäsenet huomioiden eteenpäin johtokunnan toimesta, seuran anoma lupa huutokaupattiin jäsenelle tarjous menettelyllä.

Muistetaan 150 metrin sääntö, kun metsästystä harrastetaan seuran alueella kaikkina vuorokauden aikoina. Asutusten läheisyydessä oltava aina lupa metsästykseen, jos matkat eivät täyty. 

Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä koiranomistajia. Myös metsästysmajaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus mahdollisuudella yms. Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen.

Seura tulee panostamaan entisestään riistapeltojen tekemiseen yhdessä maanomistajien kanssa, joka on tähänkin asti ollut aktiivista. Kiitos maanomistajien aktiivisuuden sekä avun konekaluston muodossa sekä uusitaan aktiivisesti maanvuokrasopimuksia.

Kokouksen puheenjohtaja Martti Härkönen kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit/whatsapp haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.  www.alaharmanms.fi myös omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi .

Kokouksen sihteeri Asko Peltola.

Alahärmän Metsästysseuran vuosikokous

Alahärmän metsästysseuran vuosikokous nuorisoseura Onnelassa, Onnelanranta 2, Sunnuntaina 30.1.2022 kello 18.00

Vuosikokousasiat!

Tervetuloa terveenä!

maskit, käsidesit ja turvavälit käytössä.

-Johtokunta-

PS. Kokous voi siirtyä jos Avi kiristää rajoituksia, seuraa AMS omia tiedoituskanavia.