Aihearkisto: kategoria

Härmän Rhy:n tiedote 1.5.20

Härmän Rhy:n Tiedote 1.5.2020

Toiminta ampumaradalla 2020
COVID- 19 pandemian ja rajoitusten vaikutus toimintaamme
Valvojalistat on tehty ja jaettu jo aiemmin keväällä silloisen virus tiedon perusteella, tähän liittyen myös suojausta ja käytäntöä radalla on suunniteltu ja ohjeistettu.
Maamme pandemia-tilanne ja valtiovallan asettamat rajoitukset voivat muuttua kesän aikana. Rhy seuraa tilannetta ja mukauttaa toimintaa sen mukaan.
Valvojina on perinteisesti käytetty ja tullaan jatkossakin käyttämään Rhy:n alueen hirviseurueiden hirvimiehiä ja -naisia sekä muita metsästysseurojen jäseniä, jotka ovat halukkaita valvojiksi.

Nyt olemme uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa virus-pandemian vuoksi ja on paikallaan selventää ja korostaa jokaiselle henkilökohtaisen turvallisuuden tärkeyttä liittyen ammunnanvalvojan tehtäviin ja radalla käyttäytymiseen.
Ohjeistus kaikille harjoitteluammuntalistaan merkityille ammunnan johtajille ja valvojille sekä radalla kävijöille tämän hetkisessä korona-tilanteessa
• Ammunnanjohtajana tai ammunnanvalvojana toimiminen ammunnoissa on täysin vapaaehtoista tämän hetkisessä tilanteessa (jos katsot, että tilanteesi on sellainen, että et voi tulla valvojaksi ammuntoihin, niin pyri saamaan sijainen paikallesi)
• Erityisesti riskiryhmään kuuluvien on vältettävä rata-alueelle tulemista
• Jos toimit radalla edellä mainituissa tehtävissä, niin toimi radalla annettujen ohjeiden mukaan: muista suojaetäisyydet ym. ohjeet
• Jos tulee tilanne, että ketään listaan merkittyä ammunnanjohtajaa tai- valvojaa ei ole paikalla, niin ammuttamisesta ja valvonnasta vastaavat paikalla olevat. Avaimen puuttuessa soita Mikolle puh. 050 577 8074.
• Mukaudutaan tilanteeseen.

Toiminta ampumaradalla käynnistyy 2.6 jatkuen syyskuulle siten, että liikkuvalla hirviradalla ammutaan tiistaina ja sunnuntaina klo 18.00.
Koeammunnat pidetään elo-syyskuulla mikäli koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.
SRVA-radalla ammutaan Maanantaina klo 18.00 listan mukaan.

Härmän Riistanhoitoyhdistyksen puolesta Mikko Salimäki

Covid-19 vaikutus hirvenharjoitusammuntoihin 2020

Huomenta!
Alahärmän Metsästysseura ryn Johtokunta on tehnyt päätöksen kesän 2020 hirvenharjoitusammunnoista seuraavasti.
COVID-19 pandemian johdosta Alahärmän Metsästysseuran hirviporukan hirvijahtiin 2020 osallistumisen ehtona ei ole 2 (kahden) kerran harjoittelu velvoittetta. Eli syksyn jahtiin voi nyt poikkeustilanteessa osallistua ilman että on käynyt Eon radalla harjoittelemassa liikkuvaan hirvikuvioon. Emmekä vielä tiedä kuinka epidemia tulee muuttamaan syksyn jahtia muilta osin, mutta nyt ohjeet ovat tälläiset seuran hirvimiehille harjoitusammuntojen suhteen.
Alahärmän Metsästysseuran hirviporukassa on yli 20 henkilöä jo pelkästään iän puolesta jotka joutuvat olla toistaiseksi erityksissä kotona sekä lisäksi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.
Johtokunta seuraa THL- ja Suomen hallituksen ohjeistusta COVID-19 epidemiassa.
Hallituksen puolesta
Sihteeri Asko Peltola
Lisätietoja asiasta puheenjohtaja Erkki Kyrönperältä
0400808546

Härmän Rhy:n koeammunnat

 

Heipä hei Kevät keikkuen tulevi!

Kävimme Rhyn Hallituksessa keskustelua Ammuntojen aloituksesta ja toteutuksesta tälle kesälle.

Päätettiin aloittaa ammunnat kesäkuun alussa.

Koe ammuntoja pidetään myös mutta syksymmällä myöhemmin ilmoitettuna aiankohtan.

Ampumaradalle hankitaan tarvikkeita suojaukseen ja desinfiointiin

• Kirjurin luukulle plexi. koppiin meno kielletty

• näyttösuojaan kasvosuojuksia , käsidesiä.

• kaikki käyttää omaa vhf puhelinta.

• 5m turvaetäisyys ampujaa vaihdettaessa

Lisätietoja Härmän Rhyn Toiminnanohjaaja Mikko Salimäeltä

Hyvää pääsiäistä!

Hyvää Pääsiäistä kaikille 🐣
Nyt kun poikkeuksellinen talvi on kohta takanapäin niin muistetaan kaikki joilla on ollut jonkinmoinen ruokintapaikka metsäneläimille niin puhdistaa paikka ja pieni kalkituskaan ei ole pahasta. Paikat ovat yleensä maanomistajilta kysytty niin on hyvä että hoidamme paikat sellaiseen kuntoon kun ne oli niin saamme myös mahdollisuuden jatkaa tulevina talvina.
Terveisin Riistanhoitojaosto

Alahärmän Metsästysseuran vuosikokous 30.1.2020

Alahärmän Metsästysseura ryn puheenjohtajana jatkaa Erkki Kyrönperä

Alahärmän metsästysseura ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 30. tammikuuta Haaruksen metsästysmajalla.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Martti Härkönen.
Kokouksen yksimielisellä päätöksellä valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Erkki Kyrönperä.  Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Petri Hautamäki, Mikko
Kojonen ja Jari Salminen.

Seuralla on pyrkimyksenä, että seuran joka kylän alueelta
olisi edustus johtokunnassa, näin viesti asioita ja muista tapahtumista välittyy heti ja
niihin voidaan reagoida välittömästi.

Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa
Asko Peltola sekä maavuokrarekisteriä hoitaa Jouni Risikko. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Ekola.
Toiminnantarkastajiksi Martti Härkönen ja Katariina Alaranta sekä heidän varamiehinään Pekka Keltto ja Lasse Penninkangas.

Metsästysseuraa valittiin edustamaan seuraaviin kokouksiin:

E-P:n kennelpiirin vuosikokous Seinäjoella 25.3 Kalle Ruotsala, Mari Mantere ja Jani Ekola.

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen 21.3 Ylivieskaan Juhani Rintakangas ja Timo Tuominen.

Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 14-15.3 Lahteen Tapio Mattila ja Tero Erkinheimo.

Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen Espoon Korpilammelle 7-8.3 Jyrki Holm, Jani Ekola, Antti Kangas, Petri Mäkinen ja Kristiina Erkkilä.

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla; Jussi Kero, Ari
Latvala, Vesa Linna, Mikael Kytönen ja Juho Vilkuna.

24 jäsen jäsenyys katsottiin sääntöjen perusteella päättyneeksi.

Kokouksessa hyväksyttiin menneen vuoden toiminta- ja tilikertomus, sekä
hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Seura on nyt ollut vuoden Suomen Metsästäjäliiton keskitetyn jäsenmaksun piirissä
ja se on toiminut hyvin, kun jäsenten tiedot on saatu synkronoitua ja korjattua.
Kokous valitsi viiden hengen ryhmän selvittämään Haaruksen lahtivajan uudisrakentamista tai korjaamista, kokoonkutsujana ja ryhmän puheenjohtajana toimii Ilkka Vainio.

Kokouksessa palkittiin myös yhdistyksen menestyneitä pienpetopyydystäjiä sekä
koiranomistajia. Myöskin Majaa markkinoidaan aktiivisemmin muille yhdistyksille
sekä yhteisöille kokouspaikaksi sekä kesän tapahtumiin myös 10 hengen majoitus
mahdollisuudella yms. Majan vuokrauksesta vastaa Mikko Kojonen.

Seura tulee panostamaan entisestään riistapeltojen tekemiseen yhdessä maanomistajien kanssa, joka on tähänkin asti ollut aktiivista.  Kiitos maanomistajien
aktiivisuuden sekä avun konekaluston muodossa sekä uusitaan aktiivisesti maanvuokrasopimuksia.

Kokouksen puheenjohtaja Martti Härkönen kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit
haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.

www.alaharmanms.fi myös
omariistaan tarvitaan lisää rekisteröitymisiä oma.riista.fi

Kokouksen sihteeri Asko Peltola.

SIMWAY – laitteistoon tutustuminen Alahärmässä

Metsästysseuran ensimmäiset ammunta- ja perehdyttämisiltamat pyörähtävät käyntiin perjantaina 6.3.2020 klo 18 alkaen Jokitoiskalla Alahärmän keskustassa Onnelan vieressä. Tarkoituksena olisi tutustuttaa nuoria metsästysammunnan saloihin Simway laitteistolla ja samalla kertoa metsästyksestä asiasta kiinnostuneille. Toki myös vanhemmat ovat tervetulleita testaamaan ammuntataitojaan 😉 Iltamia on tarkoitus jatkaa kevään mittaan ja syksyllä joten jos olet vapaaehtoinen myös pitämään iltoja niin ota yhteyttä rohkeasti 👌 Joten jos tunnet nuoren joka on kiinnostunut harrastuksesta niin vinkkaa hänelle tai tule itse.

Kaikille vapaa pääsy !

Alahärmän Metsästysseura / Nuorisojaosto

Härmän RHY:n vuosikokous

Härmän RHYn vuosikokous Alahärmän Metsästysseura ryn majalla Haaruskankaantie 199
Tiistaina 11.02.2020 klo 19.00
Edustaa voi viidellä valtakirjalla, ota metsästyskortti mukaan jäsenyyden toteamiseksi.
-Kaffitarjoilu-