Saaliskiintiöt 1.8.2021 – 31.7.2022

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2021 – 31.7.2022 metsästyksestä

Fasaani asetusten mukaan. 

Kauris 40 kpl, johtokunta ohjaa jahtia tarvittaessa joen itä tai länsipuolille. ilmoitus kaadosta heti Jari Salmiselle  viestillä 0503605240 nimi, kauris ja kummalta puolelta kaato ja viikon sisällä omariistaan kaatoilmoitus ampujalta!  Jäsen saa kaataa 3 kpl (kiintiö on henkilökohtainen) Ei enää ennakkoilmoitusta jahtiin lähdettäessä. Välttäkää  reviiripukkien ampumista! Jos ruokit niin sitä on jatkettava kevääseen asti! Tarvittaessa lisätietoja kiintiön  täyttymisestä ja muuta kaurisjahtiin liittyvästä Erkki Kyrönperältä ja Jari Salmiselta. Nettisivuille pyritään myös  laittamaan tietoa tarvittaessa. 

Kyyhky 10.8. 

Metso ja koppelo rauhoitettu. 

Metsäjänis 1.9. Kiintiö 3 (kolme). 

Peltopyy 10.9. Kiintiö 5 (viisi). 

Riekko rauhoitettu. 

Rusakko 1.9. Ei kiintiötä. 

Sorsa 20.8. alkaen klo 12.00. 

Teeri 10.9. Kiintiö 1 (yksi) musta tai harmaa, peltoalueet rauhoitettu.  

Valkohäntäpeura 4kpl aloituskokous Haaruksen majalla 10.9.2021 ampumakoe suoritettuna jos kiväärillä tai  jousella metsästys  

Hirvi 50 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 17.09.2021 klo 19.00 ampumakoe suoritettuna. 

Metsäpeura 1 kpl lupa huutokaupataan, tarjoukset 15.9 mennessä jari.salminen@anvianet.fi
Muu riista lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkista metsästysajat ennen jahtiin lähtöä Suomen Riistakeskuksen
sivuilta www.riista.fi

Jouluaatto ja-päivä rauhoitetaan metsästykseltä. Koemaastojen työskentelyrauhan takaamiseksi koirakokeiden
ajaksi on tehty erillinen päätös, päiväkortin hinta 15 €, maksat seuran tilille FI6847401020002924 ennen
metsästystä, viestikenttään isännän ja vieraan nimi sekä päiväkortti ajankohta. (Vieraan mukana oltava seuran
jäsen, yksi vieras per jäsen kerralla. Vieraiden saama saalis on kyseisen isännän kiintiöstä pois.)

Varsinaiset rauhoitusalueet: 

Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolan mäet. 

Mutkanmäen ja Holmanmäen alueet. 

Kunnarinluoma Vaismaan kuivaajalta Lapuanjokeen asti. 

Muuta huomioitavaa: 

Metsäkanalinnut rauhoitetaan peltoalueilta. 

Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet: Eteläraja Voltti Kortesjärventie, länsiraja Perkiömäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itäraja samat kuin  seuran rajat. 

Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500 m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko  Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta veljekset Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19n  kohtaan sekä Auvinlahdentie ja radan välinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.  

Roisman ja Haarakankaan alueella on koirakokeiden järjestäminen ja koirien kouluttaminen sallittua. Natura-rauhoitusalueella on kielletty 

– metsäkanalintujen metsästys 

– rautahaulien käyttö 

– avotulen teko 

Seuralla ei myöskään ole metsästysoikeutta ns. Lillbackan alueen jokirannassa. 

Lisäksi: 

– Metsälle lähtiessä on katsottava mihin ja miten kulkuneuvonsa pysäköi sekä vilja- ja heinäpelloille asetetaan  ehdoton kulkukielto moottoriajoneuvolla ja hylsyt on kerättävä maastosta pois

– Metsästäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn – Kuljeta asetta aina moottoriajoneuvossa lataamattomana suojuksessa.  

– Metsästäjän tulee käsitellä saatu saalis asianmukaisella tavalla. 

– Riistanruokinta- ja haaskapaikkojen perustamiselle on aina saatava kyseisin maanomistajan lupa. Haaskoina ei  lain mukaan saa käyttää maatilan eläimiä. Ruokintaan tarkoitettua puhdasta viljaa saa Aulis Suomalaiselta. – Erityisesti painotetaan, että sovittuja rauhoitusalueita on noudatettava. Koiran irtipito lakien mukaan. 

 Metsästyskauden aikana tullaan järjestämään valvontaiskuja seuran alueella. 

 Yhteisjahteja pidetään entisen tavan mukaan. Niiden ajankohdista, niin kuin muistakin yhteisistä tapahtumista   ilmoitetaan Aviisi-lehden seuratoimintapalstalla ja tekstiviestillä/ whatsAppilla.  

Tarvittaessa lisätietoja rauhoitusalueista voi ottaa yhteyttä Erkki Kyrönperään puh 0400808546 tai metsästys seuran johtokunnan jäseniin. Alueet on merkitty Omariistassa! Liity omariistaan, se helpottaa  metsästystä! Metsästäjä numeron ilmoittamalla Jari Salmiselle 0503605240 hän lisää sinut. 

Pienpetosopimus naapuriseurojen kanssa on yhä voimassa.  

Nettisivut  

Seurallamme on käytössä nettisivut osoitteessa http://www.alaharmanms.fi/ 

Näiltä sivuilta löydät seuraamme ja Härmän RHY:n toimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot ja kontaktit.

Kesäkokous 2021

Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti väljästi Onnelan kesäteatterissa ja muisti aktiiveja metsästäjäliiton kunniamerkein

Alahärmän metsästysseura ry:n kesäkokous pidettiin perjantaina 30. Heinäkuuta
Onnelan kesäteatterissa. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Erkki Kyrönperä.
Kesäkokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Kyrönperä ja sihteerinä Asko Peltola.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Ruotsala ja Pekka Keltto. Ääntenlaskijoiksi
Raimo Kyrönperä ja Martti Härkönen.

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Kalle Assila.
Koemaastoissa pyritään työskentelyrauhaan koirakokeiden ajaksi tarvittaessa
koirajaoston sekä johtokunnan sopimuksen mukaan.

Metsästäjäliitto juhlii 100 vuotista taivaltaan ja aktiiveja palkittiin, liiton kultainen
ansiomerkki Erkki Kyrönperä, hopeiset Katariina Alaranta, Kristiina Erkkilä, Antti
Isotalo ja Martti Härkönen

Kuvassa vasemmalta Erkki Kyrönperä, Katariina Alaranta, Antti Isotalo ja Martti Härkönen. Kuvasta puuttuu Kristina Erkkilä.

Koirajaoston pj Kalle Ruotsala palkitsi ansioituneita koiria ja Härmän RHYN
riistanhoidon kannustuspalkinnon sai Aulis Suomalainen.

Kokouksessa päätettiin alkavan kauden metsästyksestä seuraavaa:

*Hirviluvat todettiin tulleen anotun mukaisena takaisin, eli Alahärmän
Metsästysseura 50 kpl, luvan hakija Jari Salminen.

*Kyyhky 10.8 ei saaliskiintiötä (Viljapeltoja ei tallata, eikä moottoriajoneuvoilla
sotketa peltoteitä eikä varsinkaan pellolla)

*Sorsa 20.8 klo 12.00 ei saaliskiintiötä
*Metso ja Koppelo rauhoitettu
*Teeri 1 kpl musta tai harmaa (Peltoalueet rauhoitettu)
*Metsäjänis saaliskiintiö 3 kpl
*Rusakko ei saaliskiintiötä
*Riekko rauhoitettu koko piirin alueella
*Peltopyy saaliskiintiö 5 kpl
*Fasaani asetusten mukaan
*Metsäpeura 1 kpl huutokaupataan, tarjoukset jätettävä 15.9 mennessä
jari.salminen@anvianet.fi
*Valkohäntäpeura 4 kpl
*Kauris saaliskiintiö 40kpl, (3 kpl jäsen ja kiintiö on henkilökohtainen) . Enää ei
ennakkoilmoitusta kaurisjahtiin lähdettäessä. Ampujan pitää ilmoittaa heti itse
kaadosta Jari Salmiselle viestillä numeroon 0503605240 oma nimi, kauris ja itä- vai
länsipuoli ja huolehdittava myös lakisäätöinen ilmoitus omariistan kautta viikon
kuluessa! Vältettävä reviiripukkien ampumista. Jos ruokit niin sitä on jatkettava
kevääseen asti. Johtokunta ohjaa jahtia tarvittaessa itä- ja länsipuolelle jokea.
Muu riista asetusten mukaan ja tulevaa Metsästäjäin lehteä sekä www.riista.fi tulee
seurata jos metsästysaikoihin tulee poikkeuksia. Teroitettiin kokousväkeä että lain
mukaan metsälle lähtijä on velvollinen aina tarkistamaan metsästysajat ja kiintiöt
sekä rauhoitusalueet ennen jahdin aloittamista!!
Alahärmän Metsästysseuran rauhoitusalueet ovat seuraavat:
• Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolanmäki.
• Mutkanmäen ja Holmanmäen alue, Kunnarin luoma
Vaismaan kuivaajalta Lapuan jokeen asti.
• Metsäkanalinnut rauhoitettu peltoalueilta.
• Metsäkanalintu metsästykseltä rauhoitetaan ns.
Haarakankaan ja Roisman alueet; eteläraja VolttiKortesjärvitie, länsiraja Perkiönmäestä voimalinjaa seuran
pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itärajat samat kuin
seuran rajat.
• Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta
1500m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko
Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta velj.
Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19 kohtaan
on myös rauhoitettu. Auvinlahdentien ja radanvälinen
alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.
• Natura alueella metsäkanalinnut rauhoitettu ja rautahaulit
kielletty
Rauhoitusajoista päätettiin seuraavaa.
*Jouluaatto ja -päivä rauhoitettu
Seuran päiväkortin hinnaksi päätettiin 15 €

Pienpetosopimukset ovat voimassa naapuriseurojen kanssa

Hirvijahdin aloituskokous on Haaruksessa 17.9.2021 klo 19.00.

Peurajahdin aloituskokous on Haaruksessa 10.9.2021 klo 19.00.

Metsästyksenvartijat tulevat tekemään valvontaiskuja syksyn aika seuran alueella.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on
hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran whatsApp viestin haluavien
pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin.

Muista myös ilmoittaa osoitteen muutoksista
aina ennen tulevaa metsästyskautta oma metsoon. Kokouksesta lisää
www.alaharmanms.fi

Alahärmän Metsästysseuran sihteeri Asko Peltola