Jäsenmaksut vuodelle 2019

Osa jäsenistämme ei ole ehkä saanut seuran jäsenmaksua, koska olemme nyt liittyneet Suomen Metsästäjäliiyon keskitettyyn jäsenmaksuun ja meillä on ollut tähän asti kaksi rinnakkaista jäsenrekisteriä.

Metsästäjäliiton rekisterissä on lukuisia asetuksia, jotka pitää olla oikein, että maksu lähtee. Nyt osalla on ollut kauden kohdassa merkintä pois päältä.
Asiaa korjataan siinä järjestyksessä, kun ilmoituksia tulee seuran sihteerille.

Huomioitavaa on, että jos Jahti- lehteä eikä metsästäjäliiton – jäsenkorttia ole tullut, niin silloin ei myöskään seuran jäsenmaksua saavu.
Pahoittelemme asiaa , inhimillisiä virheitä tapahtuu aina kun ihmiset touhaa😊 Ensivuonna maksut lähetetään hyvissä ajoin keväällä, niin on paremmin aikaa reagoida sekä jäsenrekisteri on korjattuna mahdollisten virheiden varalta.  Kiitos ymmärryksestä!

Ilmoitukset sähköpostiosoitteeseen peltola.asko@gmail.com

  Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti Huhtamäessä

Alahärmän Metsästysseura kesäkokousti Huhtamäessä

 

Alahärmän metsästysseura ry:n kesäkokous pidettiin maanantaina 29. Heinäkuuta Huhtamäen vanhalla kyläkoululla. Kokouksen avasi seuran puheenjohtaja Erkki Kyrönperä. Kesäkokouksen puheenjohtajana toimi Jari Salminen  ja sihteerinä Asko Peltola.

Ääntenlakijoiksi  sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Keltto ja Vesa Mehtälä

Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Johanna Nevanpää, Mauri Holma ja Jarmo Ekola.

Koemaastoissa pyritään työskentelyrauhaan koirakokeiden ajaksi tarvittaessa koirajaoston sekä johtokunnan sopimuksen mukaan.

 

Kokouksessa päätettiin alkavan kauden metsästyksestä seuraavaa:

*Hirviluvat todettiin tuleen anotun mukaisena takaisin, eli Alahärmän Metsästysseura 50 kpl, luvan hakija Jari Salminen.

*Kyyhky 10.8 ei saaliskiintiötä (Viljapeltoja ei tallata, eikä moottoriajoneuvoilla sotketa peltoteitä eikä varsinkaan pellolla)

*Sorsa 20.8 klo 12.00 ei saaliskiintiötä

*Metso ja Koppelo rauhoitettu

*Teeri 1 kpl musta tai harmaa (Peltoalueet rauhoitettu)

*Metsäjänis saaliskiintiö 4 kpl

*Rusakko ei saaliskiintiötä

*Riekko rauhoitettu koko piirin alueella

*Peltopyy saaliskiintiö 3 kpl

*Fasaani asetusten mukaan

*Valkohäntäpeura 2 kpl

*Kauris saaliskiintiö 30kpl ,  15kpl itäpuoli ja 15 kpl länsipuoli Lapuanjoki rajana (1 kpl jäsen ja kiintiö on henkilökohtainen) . Enää ei ennakkoilmoitusta kaurisjahtiin lähdettäessä. Ampujan pitää ilmoittaa heti itse kaadosta Jari Salmiselle viestillä numeroon 0503605240  oma nimi, kauris ja itä-vai länsipuoli  ja huolehdittava myös lakisäätöinen ilmoitus omariistan kautta viikon kuluessa! Vältettävä reviiripukkien ampumista. Ruokintapaikat ovat rauhoitettu metsästykseltä.

Muu riista asetusten mukaan ja tulevaa Metsästäjäin lehteä sekä www.riista.fi tulee seurata jos metsästysaikoihin tulee poikkeuksia. Teroitettiin kokousväkeä että lain mukaan metsälle lähtijä on velvollinen aina tarkistamaan metsästysajat ja kiintiöt sekä rauhoitusalueet ennen jahdin aloittamista!!

Alahärmän Metsästysseuran rauhoitusalueet ovat seuraavat:

  • Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolanmäki.
  • Mutkanmäen ja Holmanmäen alue, Kunnarin luoma Vaismaan kuivaajalta Lapuan jokeen asti.
  • Metsäkanalinnut rauhoitettu peltoalueilta.
  • Metsäkanalintu metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet; eteläraja Voltti-Kortesjärvitie, länsiraja Perkiönmäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itärajat samat kuin seuran rajat.
  • Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta velj. Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19 kohtaan on myös rauhoitettu. Auvinlahdentien ja radanvälinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.
  • Natura alueella metsäkanalinnut rauhoitettu ja rautahaulit kielletty.

Rauhoitusajoista päätettiin seuraavaa.

*Jouluaatto ja päivä rauhoitettu

Seuran päiväkortin hinnaksi päätettiin 15 € ja niitä voi lunastaa johtokunnanjäseniltä

Pienpetosopimukset ovat voimassa naapuriseurojen kanssa

Hirvijahdin aloituskokous on Haaruksessa 13.9.2019 klo 19.00.

Peurajahdin aloituskokous on Haaruksessa 6.9.2019 klo 19.00.

Metsästyksenvartijat tulevat tekemään valvontaiskuja syksyn aika seuran alueella.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä rakentavasta keskustelusta, tästä on hyvä jatkaa lakien ja asetusten mukaan. Seuran tekstiviestit haluavien pyydetään ottavan yhteyttä sihteeriin. Muista myös ilmoittaa osoitteen muutoksista aina ennen tulevaa metsästyskautta.

Kokouksesta lisää www.alaharmanms.fi

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2019 –31.7.2020  metsästyksestä

Alahärmän Metsästysseura päätti kauden 1.8.2019 –31.7.2020  metsästyksestä

Fasaani asetusten mukaan.

Kauris 30 kpl, 15 kpl itäpuoli ja 15 kpl länsipuoli rajana Lapuanjoki , ilmoitus kaadosta heti Jari Salmiselle viestillä 0503605240 nimi, kauris ja kummalta puolelta kaato ja viikon sisällä omariistaan kaatoilmoitus ampujalta! Jäsen saa kaataa 1 kpl (kiintiö on henkilökohtainen) Ei enää  ennakkoilmoitusta jahtiin lähdettäessä. Välttäkää reviiripukkien ampumista! Ruokintapaikalta metsästäminen on kielletty! Tarvittaessa lisätietoja kiintiön täyttymisestä ja muuta kaurisjahtiin liittyvästä Erkki Kyrönperältä ja Jari Salmiselta. Nettisivuille pyritään myös laittamaan tietoa tarvittaessa.

Kyyhky 10.8.

Metso ja koppelo rauhoitettu.

Metsäjänis 1.9. Kiintiö 4 (neljä).

Peltopyy 10.9. Kiintiö 3 (kolme).

Riekko rauhoitettu.

Rusakko 1.9. Ei kiintiötä.

Sorsa 20.8. alkaen klo 12.00.

Teeri 10.9. Kiintiö 1 (yksi) musta tai harmaa, peltoalueet rahoitettu.

Valkohäntäpeura 2kpl aloituskokous Haaruksen majalla 6.9.2019 ampumakoe suoritettuna jos kiväärillä tai jousella metsästys

Hirvi 50 kpl aloituskokous Haaruksen majalla 13.9.2019 klo 19.00 ampumakoe suoritettuna ja kaksi harjoituskertaa rhyn radalla harjoituspäivinä.

Muu riista lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkista metsästysajat ennen jahtiin lähtöä Suomen Riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi

Jouluaatto ja-päivä rauhoitetaan metsästykseltä. Koemaastojen työskentelyrauhan takaamiseksi koirakokeiden ajaksi on tehty erillinen päätös, päiväkortin hinta 15 €, niiden myyjinä toimii johtokunnan jäsenet tai maksat seuran tilille FI6847401020002924 ennen metsästystä, viestikenttään isännän ja vieraan nimi sekä päiväkortti ajankohta.(Vieraan mukana oltava seuran jäsen. Vieraiden saama saalis on kyseisen isännän kiintiöstä pois.)

 Varsinaiset rauhoitusalueet:

Näsin-, Pesolan-, Ylisen- ja Kojolan mäet.

Mutkanmäen ja Holmanmäen alueet.

Kunnarinluoma Vaismaan kuivaajalta Lapuanjokeen asti:

Muuta huomioitavaa:

Metsäkanalinnut rauhoitetaan peltoalueilta.

Metsäkanalintujen metsästykseltä rauhoitetaan ns. Haarakankaan ja Roisman alueet: Eteläraja Voltti-Kortesjärventie, länsiraja Perkiömäestä voimalinjaa seuran pohjoiseen rajaan asti, pohjois- ja itäraja samat kuin seuran rajat.

Sorsastukselta rauhoitetaan Lapuanjoki Pirin sillalta 1500 m etelään Filppulan saarelta pohjoiseen Jouko Kalijärven kohtaan. Voltissa Väinö Mattilan kohdasta veljekset Palon kohtaan. Polijoki Lapuanjoelta valtatie 19n kohtaan sekä Auvinlahdentie ja radan välinen alue Kunnarin luomasta Markkulan kylässä.

Roisman ja Haarakankaan alueella on koirakokeiden järjestäminen ja koirien kouluttaminen sallittua.

Natura-rauhoitusalueella on kielletty

–        metsäkanalintujen metsästys

–        rautahaulien käyttö

–         avotulen teko

Seuralla ei myöskään ole metsästysoikeutta ns. Lillbackan alueen jokirannassa.

Lisäksi:

–       Metsälle lähtiessä on katsottava mihin ja miten kulkuneuvonsa pysäköi sekä vilja- ja heinäpelloille asetetaan ehdoton kulkukielto moottoriajoneuvolla ja hylsyt on kerättävä maastosta pois.

–       Metsästäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota ampuma-aseen turvalliseen käsittelyyn

–       Kuljeta asetta aina moottoriajoneuvossa lataamattomana suojuksessa. HUOM. Aseen kuljettaminen moottoriajoneuvossa maastossa!

–       Metsästäjän tulee käsitellä saatu saalis asianmukaisella tavalla.

–       Riistanruokinta- ja haaskapaikkojen perustamiselle on aina saatava kyseisin maanomistajan lupa. Haaskoina ei lain mukaan saa käyttää maatilan eläimiä. Ruokintaan tarkoitettua puhdasta viljaa saa Aulis Suomalaiselta.

–       Erityisesti painotetaan, että sovittuja rauhoitusalueita on noudatettava. Koiran irtipito lakien mukaan.

Metsästyskauden aikana tullaan järjestämään valvontaiskuja seuran alueella.

Yhteisjahteja pidetään entisen tavan mukaan. Niiden ajankohdista, niin kuin muistakin yhteisistä tapahtumista ilmoitetaan Komiat-lehden seuratoimintapalstalla ja tekstiviestillä.

Tarvittaessa lisätietoja rauhoitusalueista voi ottaa yhteyttä Erkki Kyrönperään puh 0400808546 tai metsästys-seuran johtokunnan jäseniin. Alueet  on merkitty Omariistassa! , liity omariistaan se helpottaa metsästystä!

Pienpetosopimus naapuriseurojen kanssa on yhä voimassa.

Nettisivut

Seurallamme on käytössä nettisivut osoitteessa http://www.alaharmanms.fi/

Näiltä sivuilta löydät seuraamme ja Härmän RHY:n toimintaa koskevat ajankohtaiset tiedot ja kontaktit.